Rättsligt meddelande

Identitet

Webbplatsens namn: Z-Neck
Adress: http://zneck.co
Ägare: LMB Market

Adress: 17 Rue de Rosheim, 67000, Strasbourg, Frankrike

Registrering: 81813997400021 R.C.S. Strasbourg


Redaktör: Jade Badonel

Info@z-neck.com


Värd: SHOPIFY

Användarvillkor

Användning av denna webbplats förutsätter fullständigt godkännande av de allmänna användarvillkoren som beskrivs nedan. Dessa användarvillkor kan ändras eller kompletteras när som helst.

Information

Informationen och dokumenten på webbplatsen presenteras endast i informationssyfte, är inte uttömmande och kan inte ta ansvar för ägaren av webbplatsen.

Ägaren av sajten kan inte hållas ansvarig för direkta och indirekta skador till följd av tillgång till sajten.

Interaktivitet

Användare av webbplatsen kan lägga upp innehåll där, som visas på webbplatsen i särskilda utrymmen (särskilt via kommentarer). Det deponerade innehållet förblir deras upphovsmäns ansvar, som fullt ut tar fullt juridiskt ansvar.

Ägaren av sajten förbehåller sig ändå rätten att dra tillbaka, utan förvarning och utan motivering, allt innehåll som lagts upp av användare som inte följer sajtens etiska kod eller gällande lagstiftning.

Immateriell egendom

Om inget annat anges förblir alla element som är tillgängliga på webbplatsen (texter, bilder, grafik, logotyp, ikoner, ljud, mjukvara, etc.) exklusiva egendom för deras upphovsmän, med avseende på immateriella rättigheter eller användningsrättigheter.

All reproduktion, representation, modifiering, publicering, anpassning av hela eller delar av delar av webbplatsen, oavsett medel eller process som används, är förbjuden utan föregående skriftligt tillstånd från författaren.

All otillåten användning av webbplatsen eller någon av de delar den innehåller anses utgöra en intrång och åtalas.

Varumärkena och logotyperna som återges på webbplatsen är registrerade av företagen som äger dem.

Länkar

Utgående länkar
Ägaren av webbplatsen frånsäger sig allt ansvar och är inte bunden av hänvisning via hypertextlänkar till tredjepartsresurser som finns på Internetnätverket, både vad gäller deras innehåll än deras relevans.

Inkommande länkar
Webbplatsens ägare godkänner hypertextlänkar till en av sidorna på denna webbplats, förutsatt att dessa öppnar ett nytt fönster och presenteras på ett otvetydigt sätt för att undvika:

  • någon risk för förväxling mellan den citerande webbplatsen och webbplatsens ägare
  • liksom alla presentationer som är vilseledande eller strider mot gällande lagar.

Ägaren av webbplatsen förbehåller sig rätten att begära radering av en länk om han anser att källsidan inte respekterar de regler som definieras på detta sätt.

Konfidentialitet

Varje användare har rätt till åtkomst, rättelse och invändning mot personuppgifter som rör honom, genom att göra sin skriftliga och undertecknade begäran, åtföljd av identitetsbevis.

Webbplatsen samlar inte in personlig information och är inte föremål för deklaration till CNIL.